1500

Den 11 februar overskrider den dansk-holstenske hær grænsen til Ditmarsken ved Wilstermark. Byerne Windbergen og Alversdorf falder uden modstand.
Den 14 februar besættes hovedstaden Meldorf.
17 februar: Frostvejret slår nu om til stærk tø, der forvandler marskvejene til ufremkommelige sumpe, men trods junker Schlentz' og marsken Hans Ahlefeldts advarsler giver kongen orddre til at fortsætte fremrykningen mod Heide, Ditmarskens største by. Syd for Hemmingsstedt er storbonden Wolf Isenbrandt gået i stiling med ca. 500 marskbønder. Ditmarskerne åbner sluserne til Vesterhavet og angriber med hensynsløs forbitrelse.
Udfaldet bliver skæbnesvangert for den kongelige hær, der på den smalle marskvej ingen nytte har af deres talmæssige overlegenhed. Den sachsiske garde kæmper tappert, men lider blodige tab. Junker schlentz og Hans Ahlefeldt falder. Hele den mægtige hær opløser sig i vildt flugt; henved halvdelen falder eller drukner. Kong Hans og hertug Frederik undslipper med nød og næppe. Ditmarskerne gør et umådeligt bytte. Dannebrogsfanen fra Valdemar Sejrs Estlandstogt falder i deres hænder og ophænges i Wöhrden.

Norges trælasthandel begynder.

Englænderne og Nederlænderne har Islandshandlen.