1700

Danmark besætter Gottorp.

Svensk landgang ved Humlebæk.

Københavns bombardement.

August: Fred med Sverig i Travendal.

Kalenderreform.

Island har o. 50000 indbyggere.