1800

København 100000 indbyggere; Bergen: 18000 indbyggere.

Februar: P. A. Heiberg landflygtig.

Forordning om lavforhold.

Freja-episoden; engelsk flåde i Sundet; Englænderne har visiteringsret.

Islands alting ophæves; Landsoverret i Reykjavik.